Basilicum kweken op steenwol met een druppelirrigatiesysteem

17-2-2017

Kweken met een druppelirrigatiesysteem

In deze blog zal ik laten zien hoe je met een van onze automatische irrigatiesystemen werkt. De kast waarin we kweken is de G-kit 600 Wing met een speciaal voor deze kweekkast ontworpen “druppel irrigatiesysteem”.
In de kast zullen 20 basilicumstekken komen te staan.
Kweken met een druppelirrigatiesysteem op steenwol heeft veel voordelen. De matten zijn erg licht en compact en daardoor gemakkelijk aan en af te voeren. Daarnaast geeft kweken op steenwol je meer controle over de teelt wat, als je het vak verstaat, tot grotere opbrengsten leidt. Omdat kweken op steenwol veel korte voedingsbeurten vereist kun je dit alleen doen met een systeem met een pomp en tijdklok dat automatisch het water met de voeding naar de planten pompt.

kweken op steenwol

Het druppelirrigatiesysteem voor de G-kit 600 Wing met steenwol slabs.

Druppelirrigatiesysteem 600 Wing

Het druppelirrigatiesysteem waar ik mee werk bestaat uit een aluminium tafel, een lekbodem waar de steenwolmatten op worden geplaats, een 43 liter waterbak, een circulatiepomp, een opvoerpomp, een digitale tijdklok, druppelaars en al het benodigde aansluitmateriaal.

 

druppelirrigatiesysteem

De onderdelen van het 600 Wing druppelirrigatiesysteem

Zodra de aluminium kweektafel is gemonteerd kan deze in de 600 Wing grow box worden geplaatst. De lekbodem (Deense bodem) wordt op de tafel geplaatst.
In de 43 liter waterbak bevinden zich 2 pompen. Een circulatiepomp en een opvoerpomp. De circulatiepomp draait continue en houdt de voedingsoplossing in de waterbak in beweging. Dit zorgt ervoor dat de voeding in het water niet neerslaat en er zuurstof aan het water wordt toegevoegd. De opvoerpomp wordt in en uitgeschakeld door een tijdklok en pompt via een systeem van druppelaars water naar de planten.
De waterbak wordt onder de tafel in de kast geplaatst.

drip irrigation system

De waterbak met de 2 pompen, een opvoer- en een circulatiepomp.

 

Op de deksel van de waterbak zijn twee aansluitingen gemonteerd. De slang met de druppelaars wordt op de “supply” aansluiting geklikt. De afvoer van de Deense bodem lekbak wordt op de “return” aansluiting geklikt. Het water wat nu na een waterbeurt uit de steenwolmatten loopt stroomt terug in het watervat.

Op het deksel van de waterbak zit een aansluiting voor de toevoer van het voedingswater en een voor de opvang van het voedingswater dat terug loopt.

Het watervat dient een of twee keer per week te worden ververst. Het vat kan eenvoudig van het systeem worden losgekoppeld en uit de kast worden genomen om te worden geleegd en schoongemaakt.

Nu het irrigatiesysteem is opgezet kunnen we de steenwolmatten en de startblokken prepareren.
De steenwolmatten worden op de Deense bodem geplaatst. Op de plekken waar de startblokken met de planten komen te staan maak je insnedes in de folie die om de steenwolmat zit. Omdat steenwol een steriel medium is is het van groot belang eerst wat bodemleven in de matten te creeeren. Dit doen we door de matten en de startblokken in te wateren met voedingsoplossing en een wortelgroeistimulator.

PH en EC

Voor een gezonde kweek zijn een PH en een EC meter onontbeerlijk. Met een PH meter meet je de zuurgraad van de voedingsoplossing en een EC meter meet de hoeveelheid opgeloste voeding in het water.
Steenwol heeft een hoge PH waarde. Onze planten gedijen het best bij PH waardes in de mat tussen 5,2 en 5,6. Daarom weken we de matten in met een sterk afgezuurde oplossing om de PH omlaag te krijgen. Met PH-(fosforzuur) zuren we de oplossing af tot een waarde van rond de 3,0.
Nadat de startblokken zijn ondergedompeld in de voedingsoplossing kun je ze op de matten plaatsen. Met de druppelaars van het irrigatiesysteem prik je ze vast aan de mat.

kweken op steenwol

De startblokken worden gedompeld in de voedingsoplossing, PH 3.

Door de stekker van de opvoerpomp in het stopcontact te steken kun je de voedingsoplossing vanuit de waterbak in de matten pompen . Zorg er voor dat je zo veel oplossing in de matten pompt als ze kunnen opnemen. Indien nodig een extra vat met oplossing aanmaken.
Laat de matten en blokken een nachtje weken.

 

kweken op steenwol

Het druppelirrigatiesysteem is opgezet. De steenwol matten en de startblokken laat je een nacht weken in voedingsoplossing.

18-2-2017

Nadat de matten een nachtje hebben geweekt in de voedingsoplossing zal er voldoende bodemleven zijn ontstaan om de kweek op te starten.
Maar eerst moeten we de overtollige voedingsoplossing uit de matten laten lopen. Dit doe ik door de matten voorzichtig aan een kant op tillen en met een stanlymes insnedes te maken in de folie aan de onderkant van de mat. De oplossing loopt nu uit de mat terug in de waterbak onder de tafel. De oplossing kan gebruikt worden voor de eerste voedingsbeurten. Check wel eerst de PH en EC waardes.

 

kweken op steenwol

Nadat de matten een nachtje geweekt hebben til je ze voorzichtig op en snij je de folie aan de onderkant in zodat de overtollige voedingsoplossing er uit kan lopen.

 

kweken op steenwol

De voedingsoplossing die uit de steenwolmatten terug loopt in de waterbak kan worden gebruikt voor de eerste voedingsbeurten

Nu kunnen de basilicumstekken die ik 10 dagen geleden heb gesneden worden geplant. Verwijder de plastic folie rondom het stekblokje en plaats deze voorzichtig in het startblok.

 

Het enige wat nu nog moet gebeuren voor de kweekverlichting in de kast aan kan is het instellen van de tijdklok van de opvoerpomp.
Ik stel de tijdklok in op 2 minuten AAN elke 2 uur wanneer de lamp in de kast brandt. De opvoerpomp zal nu gedurende de licht aan periode om het uur 2 minuten water naar de planten pompen. Wanneer het licht uit is in de kast krijgen de planten geen water.
Nu de tijdklok is ingesteld kan de stekker van de opvoerpomp in de tijdklok worden gestoken. De stekker van de circulatiepomp gaat in het meegeleverde verlengsnoer.

 

kweken op steenwol

De tijdklok schakelt om het uur 2 minuten lang de opvoerpomp in.

Alles is nu klaar voor gebruik en de verlichting van de kweekkast kan worden ingeschakeld.

 

Kweken met een druppelirrigatiesysteem

18-2-2017 Eerste dag van de basilicum kweek.

Wil je de opzet van het systeem en de opstart van de kweek in een video terug kijken?

 

23-2-2017
De basilicumstekken staan nu 5 dagen in de kast. Het wordt tijd om de voedingsoplossing in de waterbak te verversen.
De waterbak is simpel van de toevoer- en afvoerleiding te koppelen en uit de kast te nemen.
Nadat ik de oude oplossing heb weggegooid en de waterbak schoon heb gemaakt kan ik de bak terugplaatsen in de kast en aansluiten op de aan- en afvoerleidingen.
De waterbak wordt gevuld met water en ik voeg volgens de dosering op de verpakking twee componenten voeding toe. Ik gebruik hier Canna Aqua Vega voor omdat dit speciaal is ontwikkeld voor recirculerende watersystemen. Verder voeg ik Aptus Startbooster aan de oplossing toe om de wortelgroei te bevorderen.
Met PH – wordt de oplossing afgezuurd tot een waarde van 5,3 en de EC stel ik in op 1,2. Door meer water toe te voegen verlaag je de EC waarde en door meer voeding toe te voegen verhoog je de EC.

2-3-2017

De stekken staan nu 10 dagen in de kast en hebben de moeilijkste fase, de opstartfase goed doorstaan.
Alle stekken hebben het overleefd, zijn aangeslagen en zijn ondertussen zo’n 10 cm gegroeid.
Basilicum kweken op steenwolKweken met een druppelirrigatiesysteem

14-3-2017

12 Dagen sinds het laatste bericht zijn de planten weer flink gegroeid. Ook de hoeveelheid bladmassa is flink toegenomen. Binnenkort zal de eerste lading basilicum geknipt kunnen worden.

Kweken met een druppelirrigatiesysteem

14-3-2017 De planten staan nu 24 dagen in de kast. Binnenkort zal het eerste blad geknipt kunnen worden.

Vandaag wordt het ook wel weer eens tijd om het watervat met de voedingsoplossing te verversen. Normaal gesproken doe ik dit 1 a 2 keer per week maar door tijdgebrek is dit pas de tweede keer dat het vat ververst wordt.
Het watervat kun je gemakkelijk loskoppellen van het systeem, uit de kast nemen en leeggooien.

Het watervat kan simpel losgekoppeld worden van de lekbak en het irrigatiesysteem

Nadat de waterbak weer is teruggezet in de kast en aangesloten op het systeem vul je het weer met water en voeding.
De PH waarde zuur je af op 5,2 a 5,8. De EC op 1,3

 

 

20-3-2017

kweken op steenwol

20-3-2017

De planten zijn de afgelopen week zeker 10cm groter geworden. Daarnaast zijn ze ook een stuk voller geworden.
Van eerdere kweeks heb ik geleerd dat basilicum een grote afstand tot de lamp nodig heeft. Het dimbare Lucilux voorschakelapparaat draait op slechts 250W. Om te voorkomen dat de basilicum te hoog wordt ga ik de planten vandaag bijknippen. Dit zal meteen ook de eerste oogst worden.
Ik wil dat de planten kort blijven en breed uitgroeien en veel blad gaan produceren. Dit kun je sturen door het bovenste deel van de plant direct boven een internode af te knippen. De internodes zullen als onafhankelijke hoofdtoppen verder groeien. Na verloop van tijd doe je dit weer. Zo hou je de plant kort en breed.

 

De hoofdtak is net boven twee internodes afgeknipt.

 

De eerste oogst

 

29-3-2017

In het begin van de kweek heb ik de fout gemaakt door de planten een “bloeivoeding” te geven. De stikstof, fosfor, kalium verhouding in bloeivoeding is afgestemd voor vruchtdragende planten. Basilicum is dit niet en we zijn alleen geinteresseerd in zoveel mogelijk groei en bladvorming. Daarom ben ik overgestapt naar een “groeivoeding”.

Canna Aqua Vega 2 componenten voeding speciaal voor groeiende planten.

De basilicum groeit als kool.  Ik zal de planten snel weer moeten “toppen”,  zoals ik vorige week ook deed. Ik ben bang dat de planten anders te hoog worden en te dicht bij de lamp zullen groeien. Maar ja, wat ga ik met al die basilicum doen die dit oplevert? Zoals het er nu naar uit ziet gaat er tussen de 500 en 1000 gram blad afkomen. Weggooien is zonde en thuis in m’n koelkast staan nog 2 grote potten pesto van de vorige knipbeurt.
Dus diegene die dit leest en een bestemming heeft voor wekelijks ongeveer een kilo vers basilicum blad kan contact met ons opnemen om een afhaalafspraak te maken.

 

kweken op steenwol

29-3-2017 Tijd voor de volgende knipbeurt!

 

3-4-2017

De planten moeten nu echt geknipt worden!  Gelukkig heb ik de Siciliaanse traiteur bij me om de hoek enthousiast weten te krijgen voor een flinke zak basilicum.
Net als bij de vorige knipbeurt ga ik de hoofdtoppen knippen boven een internode zodat de plant zich als het ware opsplitst in 2 nieuwe hoofdscheuten. Als je dit consequent blijft volhouden blijven de planten laag en worden steeds voller. Wat me opvalt is dat de planten behoorlijk wat bloemen aanmaken. Deze knip ik ook weg om de bladgroei te bevorderen.

 

 

kweken op steenwol

Overal zijn de laatste tijd deze witte bloemetjes ontstaan.

 

De basilicum staat nu bijna 6 weken in de kast. Al die tijd is er water met voeding in de steenwolmatten gepompt. Om ophoping van mineralen uit de meststoffen te voorkomen moeten de matten op z’n tijd gespoeld worden. Ik doe dit door het waterreservoir te vullen met afgezuurd water (PH 5,2 -5,8) en dit een half uurtje door de matten te pompen. Dus alleen (afgezuurd) water, geen voeding. Daarna neem ik het reservoir uit de kast, gooi het spoelwater weg en vul het opnieuw met water en voeding. Met PH- zuur ik de oplossing af tot een niveau van 5,2-5,8. Ophoping van mineralen (zouten) in de mat zullen de planten doen uitdrogen en uiteindelijk vergiftigen.

Nu kan er eindelijk geknipt worden.
De opbrengst is bijna 1 kilo (916 gram) verse basilicum! Als je bedenkt dat 40 gram basilicum €2,00 kost in de supermarkt levert de kast aardig op.

 

kweken op steenwol

3-4-2017 Voor de knipbeurt.

 

3-4-2017 Na de knipbeurt

 

De oogst: 916 gram.

 

Mondo Mediterraneo in Amsterdam oost gaat de basilicum verwerken.

 

Pesto